TOA มอบสีทาอาคารให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

14

จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีทาอาคารเพื่อปรับปรุงอาคารและสภาพภูมิทัศน์กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จำนวน 205 ถัง โดยมีพลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผบ.พล.1 รอ. เป็นผู้รับมอบ และมี พันเอกอัศวิน บุนนาค รอง ผบ.พล.1 รอ.(2), พันเอก ยงยศ คุณอริยะเมธี รอง เสธ.พล.1 รอ. ร่วมในพิธี ณ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ลำดับรายชื่อ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
1. พันเอก ยงยศ คุณอริยะเมธี รอง เสธ.พล.1 รอ.
2. พันเอก อัศวิน บุนนาค รอง ผบ.พล.1 รอ.(2)
3. พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผบ.พล.1 รอ.
4. คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. คุณอิทธิพล เต็มอมรทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. คุณเอกรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการราชการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. คุณภัทรพล เพชรคง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสายงานขายโครงการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)