คาร์กิลล์ สนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณฑ์อาหารสดในโครงการ ออลฟู้ดส์สู้โควิด

14

นายอัครฤทธิ์ บุญทวี ผู้อำนวยการธุรกิจโภชนาการอาหารสัตว์ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด สนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณฑ์อาหารสดมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต ตลอดจนผู้พิการในชุมชนเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว จังหวัด สมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพในสถาน การณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ “ออลฟู้ดส์สู้โควิด” ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและโภชนาการได้กว่า 700 คน 16 หมู่บ้าน ด้วยคุณภาพของอาหารสดจากออลฟู้ดส์ มาเก็ต (Alfoods Market) และผลิตภัณฑ์ไก่ Sun Velley ที่ได้ทั้งความสด คุณค่าทางโภชนาการ และความอร่อย สอดคล้องกับนโยบายหลักของคาร์กิลล์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างมาตรฐานการครองชีพ และส่งเสริมชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน