กรุงโดฮา เมืองหลวงกาตาร์ ติดอันดับสอง เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

64

กาตาร์ยังคงรักษาตำแหน่งระดับโลกในด้านความปลอดภัยอีกครั้ง เมื่อกรุงโดฮาซึ่งเป็นเมืองหลวงได้รับการประกาศให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับสองของโลก

ใน 431 เมืองที่ครอบคลุมในรายงานนี้ โดฮาถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 2 ในด้านความปลอดภัยและอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ โดฮาได้รับดัชนีความปลอดภัย 87.96 ในขณะที่ดัชนีอาชญากรรมอยู่ที่ 12.04 เท่านั้นตามดัชนีอาชญากรรมของ Numbeo ในปี 2021

Numbeo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค เมืองและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและตรงเวลาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของโลก รวมถึงค่าครองชีพ ตัวชี้วัด ที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การจราจร อาชญากรรมและมลพิษ และสถิติอื่น ๆ

นอกาจากโดฮา เมืองที่ปลอดภัยที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ไทเป ไต้หวัน, ควิเบกซิตี แคนาดา, ซูริก สวิตเซอร์แลนด์, ชาร์จาห์ ยูเออี, ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์; เอสกิซีเฮียร์ ตุรกี, มิวนิก เยอรมนี, และเมืองทรีเอสต์ ประเทศอิตาลี

อ้างอิง: https://thepeninsulaqatar.com