KTBGS รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดี ประจำปี 2563

23

นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ บริการ จำกัด (KTBGS) ได้รับเกียรติจาก คุณจุติ ไกรฤกษ์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดี ประจำปี 2563” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็วๆนี้