พช.ประกาศผลประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.” คัด 34 ผลงานโดดเด่นเผยแพร่

16

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศผลประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.” คัด 34 ผลงานโดดเด่นของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากร พช. มีไอเดียสร้างสรรค์นำเสนอเรื่องราวสุดประทับใจ พร้อมเตรียมมอบรางวัล 6 ต.ค. 63 นี้

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยการประกวดกำหนดให้ส่งคลิปวีดิโอ ความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์และมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และทุกภาคส่วนให้ได้รับรู้ เข้าใจในภารกิจที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ และทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำหรับ กิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทบุคคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้เชิญกรรมการจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวม 218 ผลงาน และกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่สมควรรับรางวัลจำนวน 34 ผลงาน ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย โดดเด่นแตกต่างกัน มีทั้งเรื่องทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการประกวดยังมีกิจกรรมย่อยเผยแพร่คลิปผ่านเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันกดไลค์และแชร์เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote ของแต่ละประเภทด้วย และกำหนดจัดงานมอบรางวัลในวันอังคารที่ 6 ต.ค.2563 นี้ ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดสามารถติดตามได้ผ่านเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน และจะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ต่อไป

“ขอขอบคุณผู้สนใจติดตามกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดภารกิจและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่แพร่หลาย ความสำเร็จสูงสุดของการประกวดครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงมีผลงานที่ได้รับรางวัลซึ่งสร้างสรรค์ได้อย่างประทับใจจนสามารถคว้ารางวัล แต่คือความเข้าใจและความร่วมมือที่ทุกท่านมีต่อการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เพียงแค่แต่ละท่านเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาของงานต่างๆ และนำไปถ่ายทอดเพื่อก่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการทำงานร่วมกันก็นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการสร้างความเข้าใจอันดีและนำไปสู่การร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชนต่างๆ ทำให้ทุกชุมชนมีความเข้มแข็ง พี่น้องในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวย้ำ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดงานมอบรางวัลในวันอังคารที่ 6 ต.ค.2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการ Live สด ผ่านเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน