Klook เผย 3 กิจกรรมเที่ยวไทยยอดฮิต ตอบรับเทรนด์ไทยเที่ยวไทยในช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานต์

7

2 กันยายน 2020 – Klook แพลตฟอร์มการจองกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของโลก  เผยลิสต์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 3 ลำดับแรก ได้แก่ บัตรเข้ากิจกรรมท่องเที่ยว, แพ็คเกจโรงแรม และบริการเช่ารถ ตามลำดับ โดยยอดจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เข้ามาเลือกชมกิจกรรมในไทยเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ 100% ตอบรับการกระตุ้นนโยบายไทยเที่ยวไทยจากรัฐบาลเป็นอย่างดี

Klook เผย Top 3 กิจกรรมไทยยอดฮิต จากข้อมูลและสถิติภายในระบบของ Klook ชี้ให้เห็นว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยที่มีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา ตัวเลขของผู้เข้ามาเลือกชมกิจกรรมและตัดสินใจซื้อและจองกิจกรรมเที่ยวไทยสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยมีตัวเลขของผู้เข้ามาเลือกชมกิจกรรมสูงขึ้นถึงเกือบ 100% เมื่อเทียบกับตัวเลขผู้เข้ามาเลือกชมกิจกรรมในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

คุณศันสนีย์ ทรงเกียรติธนา Head of Marketing, Klook Technology (Thailand) Limited เปิดเผยว่า “Klook ได้มีการประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยสำหรับประเทศไทยนั้น นับว่าสถานการณ์อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยนักท่องเที่ยวไทยมีความกระตือรือร้น และต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งเทรนด์ความสนใจของลูกค้าคนไทยที่ใช้งาน Klook มีแนวโน้มในการค้นหา เลือก และจอง กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มไกลขึ้น จากในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ที่นักท่องเที่ยวไทยจะให้ความสนใจกับแหล่งท่องเที่ยวและจุดหมายระยะใกล้ เช่น พัทยา, หัวหิน แต่ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ที่ผ่านมา เทรนด์การค้นหา เลือก และจองกิจกรรม ก็เริ่มไปยังจุดหมายที่ไกลขึ้น เช่น ภูเก็ต, สมุย, เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวการท่องเที่ยวไทย” คุณศันสนีย์กล่าว

ทั้งนี้ Klook ยังได้เปิดเผยต่อไปว่า ในช่วงก่อนวันหยุด