พช. กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนเที่ยว ‘ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี’ ทั่วทุกภาค เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากใหัมั่นคง

10

เรียนรู้เรื่องราวภูมิปัญญา ตื่นตาผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น กินของอร่อยทั่วเมืองไทย สร้างรายได้กระจายสู่ทุกชุมชน

แอ่ววิถีถิ่นไทยอง บ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน

เรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวยองที่พิพิธภัณฑ์ไทยองบ้านหนองเงือก แวะขอพรพระธาตุบรรรจุพระแก้วมรกต และพระบรมสารีริกธาตุ 101 องค์ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน เลือกซื้อของขวัญของฝากงานแฮนด์เมดของชาวบ้าน ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแกงผักอะยิอะเยาะ

ชมวัฒนธรรมผู้ไทย บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์

สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์ “พระอริยเวที” หรือ “หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล” เยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒน ธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกียรติฯ ตื่นตาหลากลวดลายสีสันแห่งผืนผ้า ช้อปไหมแพรวา ราชินีแห่งผ้าไหม ผ้าทอมืออันมีเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย ของขวัญแสนถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับ

ผ่อนกายคลายใจ ณ ริมน้ำ บ้านท้ายวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สัมผัสเสน