นายกฯ เปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ

16

นายกรัฐมนตรี เปิดยิ่งใหญ่งาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเชิญชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อยอดภูมิ ปัญญา สืบสานคุณค่าความเป็นไทย สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง พลิกฟื้นเศรษฐกิจสู้ภัยโควิด-19

วันนี้ (10 ส.ค.63) เวลา 15.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ ผู้ช่วยงานส่งเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะทูตานุทูต และคณะรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นำแขกผู้มีเกียรติและกลุ่มผู