LINE เผย 4 ปัจจัยความสำเร็จกับ 8 ปีในประเทศไทย จากแชตแอปฯ สู่ “แพลตฟอร์มที่ใช่ สำหรับทุกคนในยุค New Normal”

19

LINE ประเทศไทย ครบรอบ 8 ปี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จากแชตแอปฯ ขยายสู่แพลตฟอร์มเพื่อการดำเนินชีวิตครบวงจร เผย 4 ปัจจัยความสำเร็จครองใจผู้ใช้ชาวไทยกว่า 46 ล้านคน ย้ำจุดยืน Life Infrastructure เดินหน้าเสนอบริการหลากหลาย ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New Normal Lifestyle

ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย เปิดเผยว่าปี 2563 นี้ถือเป็นปีครบรอบ 8 ปี ของการให้บริการแอปพลิเคชัน LINE ในประเทศไทย เราเริ่มต้นการให้บริการจากแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความถึงกัน ภายใต้พันธกิจ “Closing the Distance” และมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มและการบริการของ LINE สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานชีวิตในยุคดิจิทัล (Life Infrastructure) โดยคำนึงถึงการมอบประโยชน์และความสะดวกสบายของเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ที่สำคัญ ต้องยกระดับไลฟ์สไตล์และความต้องการเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นผ่าน Ecosystem ของ LINE ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การรับข่าวสารและความบันเทิง การต่อยอดธุรกิจ และธุรกรรมการเงิน รวมถึงบริการอื่นๆ ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้งานได้อย่างไม่จำกัด ที่ LINE เรายึดมั่นในการลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้งาน เทคโนโลยี และข้อมูล ทำให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงและใกล้ชิดกันได้มากขึ้น

ปัจจุบัน LINE มีผู้ใช้งานในประเทศไทยกว่า 46 ล้านคน เป็นตัวเลขที่พิสูจน์ถึงความสำเร็จของแพลตฟอร์มของเรา โดยปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ มาจาก 4 แนวคิดหลักที่เป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมความเป็น LINE และการทำงานร่วมกันของคน LINE

  • ทัศนคติ (Mindset) ทัศคติที่เปิดกว้าง ไม่ปิดกั้นความคิดของตัวเอง ที่ LINE เรามีวัฒนธรรมองค์กรข้อหนึ่ง ในการมองปัญหาให้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้เสมอ เหมือนกับการพัฒนาบริการของ LINE ที่พัฒนามาจากปัญหาที่ผู้บริโภคประสบอยู่ LINE เรียนรู้จากปัญหาเหล่านี้ เพื