ติดตามผล “โครงการประกันรายได้เกษตรกร” โดย “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” 1 ปีผ่านไป ช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้แค่ไหน

7

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องเกษตรกรรมมาตั้งนานแล้ว ด้วยข้อได้เปรียบด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่ในมือ ทำให้พูดได้อย่างเต็มปากว่า คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของไทยยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครในโลก แต่แน่นอนว่าเมื่อมีจุดแข็งก็เป็นธรรมดาที่จะมีจุดอ่อนบ้าง เนื่องด้วยปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน มีมากเกินพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งจุดที่มีมากเกินไปจนล้นตลาดนี่แหละ กลายมาเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ และย้อนกลับมาเล่นงานเกษตรจนได้

และแม้ว่าการแก้ปัญหาระยะยาว กำลังเร่งดำเนินการโดยรัฐบาล แต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน” ก็เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เช่นกัน ซึ่งหัวข้อนี้ก็ได้ถูกภาครัฐหยิบยกมาคุยเป็นประเด็นเร่งด่วน พร้อมสร้างนโยบายที่มีชื่อว่า “โครงการประกันรายได้เกษตรกร” ขึ้นมาเมื่อปี 62

“เพื่อดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังเผชิญปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ จนกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ โดยนำร่องในพืชเศรษฐกิจของไทย 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา” นี่เป็นคำพูดอธิบายที่มาของโครงการโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบัน

มาในวันนี้ที่ภาคเศรษฐกิจกำลังเผชิญปัญหาที่ประดังเข้ามาแบบคุมไม่ได้ (จากโควิด-19) ถือว่าเป็นเรื่องน่าประทับใจ ที่รองนายกฯ คนนี้ ยังสามารถดำเนินการช่วยเหลือเกษตรก