“โครงการแบ่งปันความอิ่ม” สืบสานพระราชปณิธานการทำความดีของในหลวงรัชกาลที่ 9

11

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายวรรณเทพ หรูวิจิตร Founder & Chief Executive Officer บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นางประภาวดี ธานีรณานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร  หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา มหาวิทยา ลัยมหิดล  และผู้ริเริ่มโครงการแบ่งปันความอิ่ม  Pay it forward Thailand ร่วมล้อมวงเล่า แบ่งปันความอิ่ม ส่งต่อความช่วยเหลือสู่ชุมชนทั่วประเทศ สืบสานพระราชปณิธานการทำความดีของในหลวงรัชกาลที่ 9

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลก เป็นจำนวนมาก หลายคนนับว่ายังโชคดีที่มีงาน มีเงินซื้ออาหาร เพื่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวต่อไป แต่ยังมีอีกหลายคนที่เหมือนจะมองไม่เห็นหนทางการใช้ชีวิตต่อได้ ไม่มีแม้กระทั่งเงินซื้ออาหารสักมื้อ เสียงของความเดือดร้อนเหล่านี้ จึงก่อให้เกิด โครงการแบ่งปันความอิ่ม Pay it forward Thailand”  ภายใต้แนวคิด “มีน้อย กินฟรี…พอมี ร่วมแบ่งปัน”

โดย Pay it forward เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าเราทุกคนสามารถสร้างโลกให้น่าอยู่ได้  เป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความรัก และความปรารถนาดีให้ผู้อื่นก่อนแล้วส่งต่อไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด ด้วยการส่งต่อความดี ช่วยเหลือคนรอบข้างที่เดือดร้อน ขณะผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็มีหน้าที่ตอบแทนโดยการ ส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆ เมื่อมีโอกาส เพียงเท่านี้การทำความดีก็จะเพิ่มขึ้นทวีคูณ ไม่สิ้นสุด

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณ