3 รพ.ในเครือ “พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” ห่วงใยทีมกู้ภัย มอบกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ให้แก่สมาชิก

10

รพ.ในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของทีมกู้ภัย พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด -19 เพื่อคุ้มครองชีวิตให้กับสมาชิกหน่วยงานกู้ภัย 176 คนใน 3 จังหวัด

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)(PRINC) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีความห่วงใยทีมกู้ภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน ท่ามกลางความเสี่ยงของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มอบกรมธรรม์ประกันภัย โควิด -19 เพื่อคุ้มครองชีวิตมูลค่ารายละ 176,000 บาท ให้แก่สมาชิกหน่วยงานกู้ภัย 176 คน พร้อมน้ำดื่มและอาหารสำเร็จรูป อีกด้วย

“นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กันนั่นคือ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม  และเราเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด -19 เช่นกัน  จึงได้มอบกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองชีวิต  โดยในเวลานี้เราเชื่อว่า ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ความเอื้อเฟื้อที่มีต่อกัน จะทำให้ประเทศของเราสามารถก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ในไม่ช้า”ดร.