3 รพ.ในเครือ “พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” ห่วงใยทีมกู้ภัย มอบกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ให้แก่สมาชิก

11

3 รพ.ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของทีมกู้ภัย พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด -19 เพื่อคุ้มครองชีวิตให้กับสมาชิกหน่วยงานกู้ภัย 176 คนใน 3 จังหวัด

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)(PRINC) เปิดเผยว่า 3 โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี มีความห่วงใยทีมกู้ภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน ท่ามกลางความเสี่ยงของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มอบกรมธรรม์ประกันภัย โควิด -19 เพื่อคุ้มครองชีวิตมูลค่ารายละ 176,000 บาท ให้แก่สมาชิกหน่วยงานกู้ภัย 176 คนพร้อมน้ำดื่มและอาหารสำเร็จรูป อีกด้วย

“นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กันนั่นคือ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม และเราเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด -19 เช่นกัน จึงได้มอบกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองชีวิต โดยในเวลานี้เราเชื่อว่า ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ความเอื้อเฟื้อที่มีต่อกัน จะทำให้ประเทศของเราสามารถก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ในไม่ช้า”ดร.สาธิตกล่าว

ทั้งนี้ ในรายละเอียด โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ มอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใน 1.มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอูกู้ภัยนครสวรรค์ 2.หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.หนองกรด 3.หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลหนองเบน 4.หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.หนองกระโดน 5.ชมรมกู้ชีพมหาโพธิ์ 6.หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.เกรียงไกร 7.หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.เขาทอง 8.ชมรมกู้ชีพพยุหะคีรี รวมจำนวน 100คน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ มอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใน 1.มูลนิธิ ปอเต๊กตึ้ง 2.มูลนิธิร่วมกตัญญู 3. อาสา อบต.บางแก้ว 4. มูลนิธิพิรุณ รวมจำนวน 55 คน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีมอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19 ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใน 1.หน่วยกู้ภัยเมืองพระชนก จ. อุทัยธานี 2.มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี 3.มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี จุดเมืองรวมจำนวน 21 คน