สื่อดังของญี่ปุ่นชื่นชมนโยบายปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาด ย้ำถึงความสำคัญของการอยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9

16

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า มีสื่อของประเทศญี่ปุ่น www.agrinews.co.jp/p50671.html ให้ความสนใจนโยบาย การรณรงค์ระดับชาติของกรมการพัฒนาชุมชนให้ประชาชนปลูกพืชผักตาม “แผนปฎิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีอาหารรับประทานในช่วงการกักตัวอยู่กับบ้าน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สื่อชื่อดังของญี่ปุ่นระบุว่า วิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ ส่งผลต่อการท่องเที่ยว กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการมีงานทำ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้รณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัวภายในชุมชม เพื่อให