เจียไต๋ มอบ 5 แสนซองเมล็ดพันธุ์ หนุน พช.90 วันปลูกผักทั่วไทยสู้ภัยโควิด

15

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยมีนายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้มีเมล็ดพันธุ์ผักหลากหลายชนิดจำนวน 500,000 ซองเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยการปลูกผักบริโภคเอง

นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในวงกว้างและหลายมิติ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา เจียไต๋ ในฐานะที่เป็นบริษัทเกษตรครบวงจรที่ตั้งมา 99 ปีแล้วก็พร้อมที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปกับทุกฝ่าย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวคุณภาพ จำนวน 500,000 ซองผ่านกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อกระจายสู่พี่น้องประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณต่อผู้บริหารของบริษัทเจียไต๋เป็นอย่างยิ่งที่ได้ตระหนักถึงภาวะความลำบากของประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักหลากหลายชนิดให้กรมการพัฒนาชุมชนถึง 500,000 ซอง นับว่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนให้ความมั่นใจว่าจะกระจายเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปถึงมือประชาชนภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยเฉลี่ยไปตามสภาพพื้นที่และความจำเป็น