เป๊ปซี่โค ทุ่ม 18 ล้านบาท ช่วยเหลือดูแลสนับสนุน ผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย

14

20 เม.ย. พ.ศ. 2563 – เป๊ปซี่โค มอบเงิน 550,000 เหรียญสหรัฐฯ (18 ล้านบาท1) สำหรับประเทศไทย เพื่อดำเนินภารกิจผ่านมูลนิธิรักษ์ไทยในการช่วยเหลือดูแลสนับสนุน ชุมชน เกษตรกร และบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “Give for Hope” ในการต่อสู้ฝ่าวิกฤตที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 และอาหารกว่าหนึ่งล้านมื้อจะจัดแจกให้ทั่วทุกภาคโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของภารกิจนี้ ภายใต้โครงการ “Give Meals Give Hope” อีกด้วย

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย, ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย และมูลนิธิเป๊ปซี่โค ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “Give for Hope” เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั่วประเทศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักดังนี้

  1. Give Meals, Give Hope โครงการดูแลกลุ่มประชากรชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการแจกจ่ายอาหารกว่า 1 ล้านมื้อ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอันยาวนานของเป๊ปซี่โค ในการให้ความช่วยเหลือครั้งสำคัญในครั้งนี้ด้วย
  2. Give care to Farmers โครงการจัดทำประกันไวรัสโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับเกษตรกรกว่า 3,900 คนและครอบครัว
  3. Give Care to Healthcare โครงการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

นางสาว เว่ย เว่ย เหยา รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภาคธุรกิจในเอเชีย กล่าวว่า เป๊ปซี่โค ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนมูลค่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้คนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทมุ่งสนับสนุนปัจจัยที่มีความจำเป็น รวมถึงหน้ากากป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ บริการตรวจคัดกรองเชื้อ และได้เริ่มแจกจ่ายอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า 50 ล้านมื้อให้แก่ประชากรที่มีความเสี่ยง พวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งในประเทศฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยเป๊ปซี่โคจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยบรรเทาความเด