อลิอันซ์ อยุธยา ประเดิม 1 ล้าน เปิดตัวโครงการ“ส่งเกราะให้หมอกัน” ผนึก อลิอันซ์ จีน นำเข้าหน้ากากและชุด PPE ส่งมอบโรงพยาบาลทั่วประเทศ

10

โครงการ “ส่งเกราะให้หมอกัน” โดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เป็นโครงการรณรงค์เชิญชวนลูกค้า พนักงาน ฝ่ายขาย และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท ร่วมปกป้องหมอ ผ่านการบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้อหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก อลิอันซ์ อยุธยา อลิอันซ์ ประเทศจีน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 มาก่อน จะเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์จากประเทศจีน ส่งมาให้กับ อลิอันซ์ อยุธยา เพื่อนำเข้าอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมจัดส่งตรงถึงมือแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องใช้งานทั่วประเทศไทย

อลิอันซ์ อยุธยา ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ ได้บริจาคเงินตั้งต้น 1 ล้านบาท เพื่อสั่งอุปกรณ์ชุดแรก ประกอบด้วยชุด PPE 1,000 ชุด และหน้ากาก N95 ทั้งหมด 4,000 ชิ้น เพื่อบริจาคให้กับ 6 โรงพยาบาลต่างจังหวัดที่มีความจำเป็นก่อน ประกอบด้วย รพ. ชลบุรี  รพ.ยะลา รพ.ปัตตานี  รพ.นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ รพ.มหาราชนครราชสีมา และ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยคาดว่าอุปกรณ์ชุดแรกจะมาถึงประเทศไทยพร้อมแจกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนเมษายน นี้

ข้อมูลการรับบริจาค

โครงการ “ส่งเกราะให้หมอกัน” คาดว่าจะระดมทุนให้ได้ 10 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำเข้าชุด PPE ได้ 10,000 ชุด และหน้ากาก N95 ได้กว่า 40,000 ชิ้น โดยลูกค้า พนักงาน ฝ่ายขาย และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท สามารถ