เทสโก้ โลตัส ขับเคลื่อน 3 พันธกิจ พาลูกค้า พนักงาน และสังคมไทย ผ่านวิกฤติโควิด-19

7

7 เมษายน 2563 — ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ในฐานะห้างค้าปลีกที่จำหน่ายอาหารและสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ได้ดำเนินการตามพันธกิจ 3 ประการ เพื่อช่วยให้ลูกค้า พนักงาน และสังคมไทย สามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้ กล่าวคือ ดูแลสุขภาพและความปลอด ภัยของลูกค้าและพนักงาน จัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคาที่เอื้อมถึงสำหรับประชาชน และช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการตามพันธกิจ 3 ประการไปแล้ว รวมกว่า 120 ล้านบาท

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น โดยเราได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกที่มีความสำคัญมาก คือดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงานของเรา โดยเราได้มอบหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยจำนวน 200,000 ชิ้นให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในทุกสาขาทั้ง 2,000 แห่ง ตั้งแต่การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ไปจนถึงการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าและเพื่อนพนักงานทุกคน รวมทั้งจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้านเอ็กซ์เพรส ติดสติ๊กเกอร์บนพื้นในสาขาใหญ่ตามหลัก social distancing และการจัดให้มีช่วงเวลาและช่องทางชำระเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้พิการ ในส่วนของเพื่อนพนักงาน เทสโก้ โลตัส ได้ทำประกันสุขภาพป้องกันโรคโควิด-19 ให้พนักงาน 37,000 ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในสาขา เพิ่มเติมจากการจัดหาหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือ เพื่อปกป้องทั้งพนักงานเองและลูกค้าด้วย”

“พันธกิจประการที่สอง ซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือการจัดหาสิ