เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ส่งต่อกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล สู้วิกฤตโควิด-19 สนับสนุนอาหารในเครือ มอบให้ 25 สถานพยาบาลทุกวัน

17

ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” สนับสนุนอาหารกล่องที่มีคุณภาพและปลอดภัย ปรุงสดใหม่ทุกวัน จากร้านเอ็มเคสุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ มากกว่า 5,500 กล่องต่อวัน จัดส่งให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข อันเป็นกำลังสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ทั้ง 25 แห่ง ใน 16 จังหวัด เพื่อเสริมแรงกายและสร้างแรงใจในการปฏิบัติงาน ทุกวันถึง 30 เมษายนนี้

  • กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลรามาธิบดี,
    โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน),
    กรมควบคุมโรค
  • จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต)
  • จังหวัดนครนายก ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • จังหวัดนนทบุรี ได้แก