พช. – สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหน้ากากอนามัยผ้า 35,000 ชิ้น ให้สภากาชาดไทยต้านโควิด 19

9

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 35,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เครือข่าย OTOP เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ทำสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตและสังคม ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความกรุณาจากทางสภากาชาดไทยที่ได้ติดต่อมา ซึ่งสภากาชาดไทย ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ที่สำคัญช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องคนไทย ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการจัดหาโลหิต เพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นและมีปัญหาด้านสุขภาพ ในสภาวการณ์นี้เราทราบกันดีว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (โควิด-19) ทางสภากาชาดไทยก็ต้องการจะดูแลผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ไปบริจาคโลหิตให้ได้รับหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปดูแลสุขภาพของตนเองป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะเดียว กันก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนในสังคมว่า เราได้ป้องกันตัวเองและจะไม่เป็นผู้ที่แพร่กระจายเชื้อเพราะใส่สวมหน้ากากอนามัยแล้ว ผมเองก็รับปากด้วยความเต็มใจ เพราะทราบว่าทางสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชิน