Happy Shopping สู้วิกฤติโควิด-19 มองเห็นโอกาสโตต่อเนื่องยึด Customer Centric ปรับแพลตฟอร์มขายสินค้าเสริมภูมิต้านทาน ตอบโจทย์ทันใจตรงจุด

18

ถึงแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 จะสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างไปทั่วโลก แต่ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ เช่นเดียวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ กลุ่มธุรกิจดิลิเวอรี่ รวมถึงธุรกิจโฮมชอปปิ้งที่ตอนนี้มาแรงสวนกระแสเกินต้าน ซึ่ง Happy Shopping น้องใหม่ในวงการธุรกิจโฮมชอปปิ้งของไทย ยืนยันด้วยผลลัพธ์ยอดขายโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าตอบสนองด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์บนพื้นฐานการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โปรดักส์อย่างรวดเร็ว วางแผนจัดการคลังสินค้าอย่างแม่นยำพร้อมรับทุกสถานการณ์ ย้ำธุรกิจยังคงต้องไปต่อด้วยหลักการ “ถูกที่ ถูกเวลา ตอบโจทย์ลูกค้าจริง” เชื่อมั่นจะเติบโตตามเป้าที่วางไว้อย่างแน่นอน

อภิรวี พิชญเดชะ กรรมการผู้จัดการบริษัท แฮปปี้ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว คมนาคม อาจต้องปิดตัวหรือเลย์ออฟพนักงานเพื่อบรรเทาผลกระทบไม่ให้รุนแรงขึ้น ทางฝั่งประชาชนหรือผู้บริโภคก็มีความตื่นตัวและเริ่มระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น แต่วิกฤติและปัญหานี้ไม่ได้ปิดกั้นทุกธุรกิจ เมื่อธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ และดิลิเวอรี่กลายเป็นทางเลือกหรือทางออกทำให้ผู