ซัมซุง มอบบริการ ‘เติมสุข’ ขยายบริการรองรับกลุ่มผู้พิการทางสายตา ผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทั่วประเทศ

13

12 มีนาคม 2563  ซัมซุง ส่งมอบบริการ เติมสุข มุ่งเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ณ ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทั่วประเทศ โดยเฟสแรกเริ่มขยายการบริการระดับมืออาชีพสู่กลุ่มลูกค้าผู้พิการทางสายตาที่ต้องการคำแนะนำในการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต พร้อมช่วยตั้งค่าระบบการใช้งาน และแนะนำแอพพลิเคชันที่จำเป็น เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนในการอำนวยความสะดวกสบายให้ชีวิตประจำวัน พร้อมเตรียมขยายการให้บริการสู่ศูนย์บริการทั่วประเทศ ภายในไตรมาส 2/2563

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า กลุ่มผู้พิการทางสายตาในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 190,000 คน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.82 ของจำนวนผู้พิการทุกกลุ่ม จากข้อมูลนี้ ประกอบกับการทำงานกับกลุ่มผู้พิการทางสายตามาอย่างยาวนาน ผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ทำให้บริษัทตระหนักถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ที่ต้องการใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ไม่ต่างจากลูกค้าทั่วไป บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าผู้พิการทางสายตา โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง