DGA จัดงานเปิดประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ลดภาระให้ประชาชนชาวสระแก้ว

27

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน” ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563เมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์2563 ณ วัดบ้านบะขมิ้น ต.โคกปีฆ้องอ.เมือง จ.สระแก้วในการนี้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวเพื่อเปิดประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และลดภาระ ให้กับประชาชนชาวสระแก้ว

โดยทาง DGA ได้นำบริการภาครัฐไปแนะนำประชาชน ทั้งสิ้น 3 บริการคือ “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk” (กัฟเวิร์นเมนต์สมาร์ตคีออสก์) ซึ่งเป็นช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม, การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), เช็คเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อ นอกจากนี้ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. สามารถสั่งพิมพ์ QR code ไปสแกนเพื่อชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูงสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจปัจจุบันมีจุดติดตั้งครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้งหมด 119 จุด ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงพยาบาล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำหรับประชาชนช