SGP ฟันกำไร 1,359.92 ลบ. ชงจ่ายปันผลครึ่งปีหลังหุ้นละ 0.25 บาท กางแผนปี 63  ตั้งธงยอดขายโต 6% เล็งยึดหัวหาดภูมิภาคเอเซีย

11

SGP อวดผลประกอบการปี 62 ทำรายได้ 67,441.80 บาท มีกำไร 1,359.92 ล้านบาท โต 56.10% ด้านบอร์ดเอาใจผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังอีก 0.25 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 3 มีนาคม 2563 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ด้าน “ศุภชัย วีรบวรพงศ์” แม่ทัพใหญ่ เปิดแผนปี 63 ตั้งเป้ายอดขายโต 5-6% ปริมาณขาย LPG 4 ล้านตัน จากต่างประเทศและตลาดเกิดใหม่เติบโตโดดเด่น  พร้อมเดินแผนขยายการลงทุนธุรกิจคลังก๊าซ LPG แห่งใหม่ในแถบภูมิภาคเอเซีย หวังขึ้นแท่นเป็นผู้จัดจำหน่าย LPGครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเห็นความต้องการใช้ LPG เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยว่าผลประกอบการในงวดปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่1,359.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 488.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 56.10% เทียบกับงวดปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 871.18 ล้านบาท

โดยมีรายได้รวม 67,441.80 ล้านบาท ลดลง 1,661.74 ล้านบาท หรือลดลง 2.40%  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้ 69,103.54 ล้านบาท เป็นผลมาจากราคาเฉลี่ยก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ที่ลดลงจากปีก่อน โดยราคาก๊าซเฉลี่ยสำหรับปี 2562 อยู่ที่ 438 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน ขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ 541 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิ