สำนักพิมพ์วิชมอบค่าลิขสิทธิ์ผลงานหนังสือเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา

25

นางสาวจารุวรรณ เวชตระกูล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้อำนวยการสำนักพิมพ์วิชพร้อมด้วยกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ มอบค่าลิขสิทธิ์ผลงานเขียนหนังสือ “ธรรมะรักษา ประสา…คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์” และ “70 ธรรมคำสอน จาก 70 พระอาจารย์”ให้แก่ นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” และผู้จัดรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”และ นางศิริกร มูลทองน้อย (ที่ 1 จากซ้าย) รองผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารผลิตภัณฑ์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด โดยรายได้ค่าลิขสิทธิ์งานเขียนทั้งหมด และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือ มอบให้กับกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ PAT และกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ PIM ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้