วิวัฒน์ พริ้งจำรัส ปั้น ปรุง เปลี่ยน “มะนาว” สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม นักรบเกษตรสายพันธุ์ใหม่ ที่เติบโตเคียงข้าง“แม็คโคร” กว่า 10 ปี

15

“ทำอย่างไรถึงจะช่วยเกษตรกรชาวไร่ปลูกมะนาวในจังหวัดเพชรบุรีให้ขายผลผลิตได้ตลอด” นี่คือโจทย์สำคัญ ที่ทำให้  วิวัฒน์ พริ้งจำรัส ในฐานะเกษตรกรและผู้ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตส่งขายกระจายรายได้ให้ชาวบ้านในนาม ห้างหุ้นส่วนเลมอนโกลด์ ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แค่การส่งผลมะนาวสดขายให้กับแม็คโครเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคิดแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ “มะนาว” พระเอกของเขา

ผลงานล่าสุดคือ น้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาว  ที่ทำให้เขาได้กลายเป็นหนึ่งใน โครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการปั้นเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร และผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการเร่งรัดกลไกการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ได้รับมอบหมายนโยบายเร่งด่วนมาจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี