มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผ่าตัดด้านระบบประสาทและสมองให้แก่โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา

6

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา โดยเป็นเครื่องมือในการผ่าตัดด้านระบบประสาทและสมองได้แก่เครื่องติดตามการทำงานของประสาทขณะผ่าตัด, เครื่องตรวจวัดการไหลเวียนของเลือดสำหรับผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองในสมองและตัดต่อเส้นเลือดและชุดผ่าตัดสมองผ่านกล้องชนิด 2 และ 3 มิติ ในโอกาสนี้นายแพทย์โนรมาน นูดอ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา และแพทย์หญิงนันทกา เทพาอมรเดช ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลยะลาเป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งนี้แพทย์หญิงนันทกา เทพาอมรเดช ประสาทศัลยแพทย์โรงพยาบาลยะลาเป็นหนึ่งในบุคลากรคนสำคัญที่เสียสละตัวเองลงไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2545 จากการจับสลากเพื่อใช้ทุนและเรียนต่อเฉพาะทางเป็นเวลา 3 ปีเพื่อกลับไปเป็นอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมาทำงานต่อที่โรงพยาบาลยะลาเนื่องจากที่นี่ยังต้องการแพทย์ระบบประสาทจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ยังคงทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงนับตั้งแต่ปี 2547 ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นจนหมอหลายคนที่เคยประจำอยู่ขอย้ายออกด้วยเหตุผลในเรื่องความไม่ปลอดภัย

แพทย์หญิงนันทกา กล่าวว่าการได้เครื่องมือทางการแพทย์ชุดนี้มาสาม