มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผ่าตัดด้านระบบประสาทและสมองให้แก่โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา

30

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา โดยเป็นเครื่องมือในการผ่าตัดด้านระบบประสาทและสมองได้แก่เครื่องติดตามการทำงานของประสาทขณะผ่าตัด, เครื่องตรวจวัดการไหลเวียนของเลือดสำหรับผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองในสมองและตัดต่อเส้นเลือดและชุดผ่าตัดสมองผ่านกล้องชนิด 2 และ 3 มิติ ในโอกาสนี้นายแพทย์โนรมาน นูดอ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา และแพทย์หญิงนันทกา เทพาอมรเดช ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลยะลาเป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งนี้แพทย์หญิงนันทกา เทพาอมรเดช ประสาทศัลยแพทย์โรงพยาบาลยะลาเป็นหนึ่งในบุคลากรคนสำคัญที่เสียสละตัวเองลงไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2545 จากการจับสลากเพื่อใช้ทุนและเรียนต่อเฉพาะทางเป็นเวลา 3 ปีเพื่อกลับไปเป็นอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมาทำงานต่อที่โรงพยาบาลยะลาเนื่องจากที่นี่ยังต้องการแพทย์ระบบประสาทจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ยังคงทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงนับตั้งแต่ปี 2547 ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นจนหมอหลายคนที่เคยประจำอยู่ขอย้ายออกด้วยเหตุผลในเรื่องความไม่ปลอดภัย

แพทย์หญิงนันทกา กล่าวว่าการได้เครื่องมือทางการแพทย์ชุดนี้มาสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและอุบัติเหตุเพราะการรักษาคนไข้ระบบประสาทต้องทำทันทีหากช้านั่นหมายถึงชีวิตหรือหากรอดชีวิตก็อาจจะส่งผลทำให้พิการซึ่งก็คือความสูญเสียในระยะยาว

“ตั้งแต่ทำงานอยู่ที่นี่ทำให้รู้ว่าความสุขของตัวเองคือความสุขรอยยิ้มของคนไข้การกลับมาเดินได้พูดได้เพราะชีวิตของแต่ละคนล้วนมีคุณค่า และการได้อยู่ที่นี่ก็ทำให้รู้ว่าชีวิตของหมอก็มีคุณค่ากับสามจังหวัดชายแดนใต้” แพทย์หญิงนันทกา กล่าว

สำหรับโรงพยาบาลยะลาถือเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ดูแลสามจังหวัดชายแดนใต้ขนาด 500 เตียงทำให้มีประชาชนมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแต่ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องจนเมื่อ 4 ปีที่แล้วหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันระดมทุนในการจัดสร้างห้องผ่าตัดระบบไฮบริดเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ได้มอบเครื่องมือที่จำเป็นนับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาได้อีกระดับหนึ่ง