สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯเปิดงาน “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” งานวิ่งครั้งแรกของไทยที่คนพิการชวนคนทั่วไปมาร่วมวิ่งชิงถ้วยพระราชทานฯ

19

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 63 – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” ณ สวนหลวง ร.9 จัดขึ้นโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนพิการชวนคนทั่วไปมาร่วมวิ่งคู่กับคนพิการทางสายตาและคนพิการทุกประเภท ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อรณรงค์สื่อสารสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และส่งเสริมการสร้างสังคมที่ให้โอกาสคนพิการได้อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งหาทุนสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อุปการคุณหน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุน โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณอรดา วงศ์อำไพวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงวิ่งนำขบวนคณะนักวิ่งผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทุกประเภท พร้อมบุคคลทั่วไป รวมระยะทางทั้งสิ้น 10 กิโลเมตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะนักวิ่ง หลังจากนั้นทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ลำดับที่ 1 โดยมีดร.อธิป เป็นผู้แทนเครือซีพีร่วมวิ่งคู่กับผู้พิการทางสายตา และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ด้วย

ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนภารกิจมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางของเครือฯได้ให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพของคนพิการ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคง และสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีความภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตัวเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้ ทั้งนี้เครือฯพร้อมมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้พิการให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

สำหรับ โครงการ “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” เป็นกิจกรรมที่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มุ่งหวังว่าจะสามารถระดมทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 34 ล้านบาท เพื่อเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กลุ่มผู้พิการในพื้นที่ภาคกลาง เป็นการขยายและสร้างโอกาสให้คนพิการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมเป็นหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.63 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 :

บริจาคด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า เลขที่ 162-307-7979

ช่องทางที่2:

กด *948*6666*100# แล้วโทรออก

เพื่อบริจาค 100 บาท (เฉพาะเครือข่ายทรมูฟเอชเท่านั้น)

ช่องทางที่ 3 :

เข้าแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ไปที่หมวดการบริจาค >กดเลือกดูมลูนิธิ >เลือกบริจาคให้ “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ”

ช่องทางที่ 4 :

บริจาค 100 ทรูพอยท์ แทนเงิน 10 บาท ผ่านแอปทรูไอดี >กดเลือก”โครงการวิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020”