กาเอ๋ย กาเหว่า. ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก แม่กาก็หลงรัก ชวนกันมา “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อ ถือจอบเสียม พลิกฟื้นแผ่นดิน “ กันเด้อ

141

วันที่ 11 ก.พ.2563 เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยสถาบันการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ผู้นำชุมชน นักเรียน มาร่วมกันเอามื้อ ที่พื้นดินของนายอักขราพัชร (กาเหว่า) ลายตลับ. หมู่ 4 ต.ศรีพรวน อ. แสวงหา จ. อ่างทอง ที่เข้าร่วม “โคก หนอง นา โมเดล” จากอดีตที่ทำงานอยู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทิ้งเงินเดือนร่วมแสน กลับมาหาความเป็นจริงที่บ้านเกิด พลิกฟื้นแผ่นดิน. จากแรงบันดาลใจ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข มีความมั่นคงทางอาหาร มีความปลอดภัยจากอาหาร “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” จึงขยายผลเข้าอบรม ฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จึงทำให้ที่นี่เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกสิกรรมธรรมชาติ

ในวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ได้ร่วมกัน “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อ ถือจอบเสียม พลิกฟื้นแผ่นดิน” ให้เกิดเป็นรูปธรรม เป็นตัวอย่างของคนในชุมชน ที่จะขยายผลไปสู่ครอบครัวอื่นๆ โดยมีการสร้างแรงบันดาลใจ การขุดคลองใส้ไก่ การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การห่มดิน การทำปุ๋ยหมัก และล้อมวงสรุปบทเรียน ซึ่งความสามัคคีในการเอามื้อในวันนี้ ทำให้พื้นที่ของนายกาเหว่า สำเร็จลงจากกิจกรรมต่างๆภายในวันเดียว ซึ่งเมื่อปกติถ้าทำคนเดียวจะต้องใช่เวลาเป็นเดือน ระบบการเอามื้อในวันนี้ก็มีเครือข่ายจาก จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และคนในชุมชน มาร่วมกันเอามื้อ ในครั้งต่อไปเราก็จะไปเอามือกันที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ในวันที่ 14 ก.พ.63. มากันเยอะๆ เด้อ พี่น้อง