เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน

17