ศอ.บต. ร่วมกับหลายหน่วยงานสนับสนุนจัดการแข่งขัน PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 20 ส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอลของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

10