ศอ.บต. ร่วมกับหลายหน่วยงานสนับสนุนจัดการแข่งขัน PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 20 ส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอลของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

49

สำหรับการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอลของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีเท้าและมีการพัฒนาจนได้ร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้กฎ เสริมสร้างทักษะกติกา มารยาททั้งในฐานะผู้เล่นและผู้ชม

โดยในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 236 ทีม ประกอบด้วย ทีมจากจังหวัดยะลา ทีม 118 ทีม ปัตตานี 74 ทีม นราธิวาส 27 ทีม สงขลา 16 ทีม และสตูล 1 ทีม กำหนดเปิดสนามแข่งขันนัดแรก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเงินรางวัล ทีมละ 25,000 บาท