ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายบ้านปูลารายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส

50

บ้านปูลารายอ กาแลตาแป เป็นสถานที่พักสำหรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ และไม่มีที่จะกลับหรือยังไม่พร้อมจะกลับบ้าน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงพระราชทานแนวทางในการดูแลผู้ต้องขังในว