เฟดเอ็กซ์คว้าอันดับ 14 จากนิตยสารฟอร์จูนได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก บริษัทโลจิสติกหนึ่งเดียวที่ติด 20 อันดับต้น

22

5 กุมภาพันธ์ 2563 เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: FDX) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์คอร์ปอเรชั่นผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลกได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกอีกครั้ง จากผลการสำรวจที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฟอร์จูน (FORTUNE)

รายงานการจัดอันดับประจำปี “บริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก” ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ ได้จัดให้เฟดเอ็กซ์อยู่ในอันดับที่14จากการจัดอันดับบริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจร่วมกันกับอเมริกันเอ็กซ์เพรสและเน็ตฟลิกซ์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 9 ประการที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและชื่อเสียงขององค์กร

นางสาวคาเรน เรดดิงตัน ประธาน บริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในท็อป 20 บริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกจากนิตยสารฟอร์จูนนับว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และพนักงานของเราในเอเชียแฟซิฟิกล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้การติดอันดับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมในองค์กรของเรา ที่ยึดมั่นในปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า”

โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 20 ติดต่อกันที่เฟดเอ็กซ์ได้รับการจัดอันดับให้ติดท็อป 20 ของบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกจากนิตยสารฟอร์จูน (FORTUNE)