ไทยสมายล์เตรียมพร้อมอากาศยานรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

16

สายการบินไทยสมายล์ นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและเช็ดทำความสะอาดภายในอากาศยานของไทยสมายล์สำหรับเส้นทางบินที่เข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้เส้นทางฮ่องกง – กรุงเทพเกาสง – กรุงเทพ และภูเก็ต – กรุงเทพ (โดยไทยสมายล์ได้ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 3 เส้นทางบิน ได้แก่ กรุงเทพ – ฉงชิ่ง กรุงเทพ – ฉางซา และกรุงเทพ – เจิ้งโจว ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2563) ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้ง 7 มาตรการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการณ โรงซ่อมเครื่องบิน (Hangar) ฝ่ายช่างการบินไทย สุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับมาตรการหลักของสายการบินไทยสมายล์จะคำนึงถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสารและการดำเนินการด้านสุขลักษณะ เพื่อให้มีการรักษาความสะอาดสูงสุด ในการให้บริการทั้งบนเครื่องบิน และการบริการภาคพื้น ได้แก่ 1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น 2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบินนักบินและ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค โดยมีแผนดำเนินการฆ่าเชื้อเครื่องบินที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในทุกเที่ยวบิน โดยระยะเวลาในการพ่นยาฆ่าเชื้อบนเครื่อง โดยเริ่มจากลูกเรือคนสุดท้ายลงจากอากาศยานใช้เวลาทั้งหมด 45 นาที โดยเป็นการพ่นยา 15 นาที และอีก 30 นาทีเป็นการปิดเครื่องเพื่อทำการอบฆ่าเชื้อ 4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน 5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน 6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 7. มาตรการด้านโภชนาการสายการบินเฝ้าระวัง และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคฯ จากเนื้อสัตว์ โดยหากพบว่ามีเนื้อสัตว์หรือพืชผักบางประเภทที่มีความเสี่ยง จะทำการปรับเปลี่ยนอาหารที่ให้บริการบนเที่ยวบินทันที