เจริญชัยลงนามสัญญาซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้า Amorphous Transformer ให้แก่MEA เป็นรายแรกของไทย

297

นายประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัย อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดคอนเวนชั่นแนล Amorphous Metal Distribution Transformer Very Low No-load Loss 500kVA 3PH 50 Hz จำนวน 50 เครื่อง ตามสัญญาเลขที่ MP2-8975-AGE ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กับ บริษัทเจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด

-การใช้หม้อแปลงแบบ Amorphous มีประโยชน์ดังนี้

1 Improved Energy Efficiency :หม้อแปลงอะมอร์ฟัสช่วยลด No load loss ลงได้ 60-70% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงแกนเหล็กซิลิกอน

2 Cost Savings :เมื่อ no-load loss ลดลง ทำให้ช่วยประหยัดเงินที่ต้องจ่ายจากการสูญเสียลงได้

3 Environment Protection :เมื่อ loss ลดลง ทำให้ความจำเป็นในการผลิตพลังงานลดลง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

4 Low Noise :เนื่องจากหม้อแปลงใช้แกนเหล็กที่มีความบางมากและวางซ้อนกันแน่น ทำให้แกนเหล็กไม่สามารถสั่นหรือขยับตัวได้มาก ทำให้ไม่มีเสียงจากการสั่นหม้อแปลงรบกวนมากนัก โดยปกติแล้วหม้อแปลงจะมีเสียงเงียบกว่าหม้อแปลงซิลิกอน 4-5 เดซิเบล

ทั้งนี้หม้อแปลงไฟฟ้าAmorphous Transformer มีประสิทธิภาพ เหมาะสมติดตั้งใช้งานในสถานที่ที่มีปริมาณการใช้งานที่ไม่สม่ำเสมอ เช่น ใช้มากในช่วงกลางวัน แต่ใช้น้อยในช่วงกลางคืน อาทิ โรงเรียน สถานที่ ราชการ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น