อลิอันซ์ อยุธยา จัดกิจกรรมงานวันเด็กมอบความสุข สนุก ย้อนหลังให้น้องๆบ้านภูมิเวท

22

อลิอันซ์ อยุธยา รวมพลังอาสาสมัครทั้งลูกค้าและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กย้อนหลัง ประจำปี 2020 ภายใต้ธีม Super Hero in Fun Land ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งมอบความสุขให้น้องๆจากสถานแรกรับ สถานคุ้มครองและสถานสงเคราะห์ย่านปากเกร็ด 5 แห่งได้สนุกกับกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงความสามารถจากชุดการแสดงพร้อมทั้งบูธเกมส์จับของขวัญ ฝึกทักษะฟุตบอลและซุ้มอาหารมากมาย ที่พี่ๆอลิอันซ์ อยุธยา รวมพลังกันส่งมอบความสุขและความอิ่มอร่อยให้กับน้องๆ กว่า 200 คน ตลอดทั้งวัน ณ สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) จ. นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้