กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สนับสนุนการศึกษาเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

38

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นำโดยฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำด้านธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมอบทุนการศึกษาจำนวน700,000 บาท เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้แก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการจัดกิจกรรม “2019Krungsri Consumer Running Program Better Change x Better Chance (2019 กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รันนิ่ง โปรแกรม เบทเทอร์เชนจ์เบทเทอร์ชานซ์)เปลี่ยนอีกขั้น เพื่อฉันที่ดีกว่า”โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4เป็นตัวแทนรับมอบ

ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้

 ภาพจากซ้ายไปขวา

  1. บุญธนะ แสนเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการสื่อสารข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและสื่อดิจิทัล กรุงศรี  คอนซูมเมอร์
  2. ฐิติพล ธนะแพทย์        ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงศรี คอนซูมเมอร์
  3. ฐากร ปิยะพันธ์           ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์
  4. พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
  5. ผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา
  6. พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
  7. พลตรีชัชพล สว่างโชติ         ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ ศูนย์สันติวิธี