มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ปรับปรุงพร้อมส่งมอบห้องสันทนาการเด็ก ณ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

129
มร.เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เป็นประธานส่งมอบห้องสันทนาการเด็ก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์(คนกลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานรับมอบพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ (ที่ 5 จากขวา)รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ(ที่ 4 จากขวา) กุมารแพทย์ และนางสาวกฤตยา อุ่นสากล(ที่ 1 จากขวา) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงานด้วยณ แผนกผู้ป่วยในเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก สามารถส่งผ่านทางกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เด็กๆ จะมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาผ่านกิจกรรมการเล่นที่เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจินตนาการ สู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก่เด็กต่อไป มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทย โดยมุ่งเน้นไปยังเด็กที่เจ็บป่วยหรือเด็กด้อยโอกาสเป็นหลักจึงได้มีโครงการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการ (Ronald McDonald Playroom) เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยหรือเด็กด้อยโอกาสในโรงพยาบาลรัฐบาลและสถานสงเคราะห์เด็ก ได้ใช้ผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอพบแพทย์ ปัจจุบันนี้มีจำนวน 36 ห้อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ล่าสุดได้มีพิธีเปิดห้องสันทนาการแห่งใหม่ หลังจากได้ทำการปรับปรุงอีกครั้ง ให้ความสดใส และพร้อมให้เป็นที่ผ่อนคลายเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กๆ ที่มารับการตรวจรักษา ณ แผนกกุมารเวชกรรมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยห้องสันทนาการนี้ประกอบด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือการ์ตูนสร้างความรู้ สื่อภาพยนตร์การ์ตูนประกอบเพลงสร้างความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย ภายในงานมีจิตอาสาจาก บริษัท แมคไทย จำกัด และธนาคารจิตอาสา ร่วมในพิธี และจัดกิจกรรม Music & Art Therapy สร้างความสนุกสนาน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ และครอบครัว กิจกรรมดังกล่าวทางมูลนิธิฯ ได้มอบเบอร์เกอร์พร้อมพายอร่อยๆ และของเล่น ซึ่งได้รับสนับสนุนจากร้านแมคโดนัลด์ อู้ฟู่ ขอนแก่น ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงานด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 โครงการหลักที่สำคัญ อันได้แก่ บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก(Ronald McDonald House) เป็นบ้านพักชั่วคราวซึ่งมูลนิธิฯได้บริจาคสร้างบนพื้นที่ของโรงพยาบาลเพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ป่วยได้เข้าใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  และหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Dental Care Unit) โดยการร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ที่เดินทางไปให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันกับพันธมิตรสำคัญได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และ กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด

ทั้งนี้ท่านสามารถแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.thหรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.rmhc.or.thและ facebook/rmhcthailand