แม็คโคร มอบเสื้อกันหนาว แก่สภากาชาดไทย ส่งต่อผู้ยากไร้สู้ภัยหนาวทั่วไทย

44

ตัวแทนบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร  และพนักงานแม็คโคร ร่วมส่งมอบเสื้อกันหนาวมูลค่า1.7ล้านบาท  ให้กับสภากาชาดไทย โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ  ณ สภากาชาดไทย   ซึ่งเสื้อกันหนาวจำนวนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้ยากไร้ที่กำลังประสบภัยหนาว หลังประชาชนหลายร้อยครัวเรือนต้องเผชิญกับความหนาวเย็นจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ