ปตท. ชวนเที่ยวปีใหม่เชิงนิเวศ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ

12

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว“สีเขียว”เชิญชวนคนไทยใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่สูดอากาศรับความสุขจากอ้อมกอดธรรมชาติสัมผัสกับผืนป่าอันสวยงามของเมืองไทย อาทิ ป่าในกรุงป่าวังจันทร์ สวนสมุนไพรฯ และศูนย์ฯสิรินาถราชินีพร้อมรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  กล่าวว่า ช่วงเทศกาลแห่งความสุขในปีใหม่นี้ ปตท. ขอส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ปตท. ได้นำเอาประสบการณ์และองค์ความรู้จาการปลูกป่า 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาสร้างพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับคนกรุงเทพฯที่ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัด แต่อยากสัมผัสกับบรรยากาศการเที่ยวป่า และสูดอากาศบริสุทธิ์ปตท. ขอแนะนำ “โครงการป่าในกรุง” แหล่งเรียนรู้ป่านิเวศที่เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า รวมถึงจำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีตที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 250 ชนิด โดยสามารถชื่นชมทัศนียภาพของธรรมชาติสีเขียวบนทางเดินลอยฟ้าที่มีหลายระดับ และเชื่อมไปสู่หอคอยที่สามารถเดินขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อชมวิวแบบ 360 องศานอกจากจะได้เก็บภาพวิวอันสวยงามแล้ว ยังสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นบ่อยในเมืองกรุง เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2136- 6380

สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัด ปตท.ขอแนะนำ 3 สถานที่ ที่สามารถสัมผัสและดื่มด่ำกับธ