ปตท. ชวนเที่ยวปีใหม่เชิงนิเวศ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ

43

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว“สีเขียว”เชิญชวนคนไทยใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่สูดอากาศรับความสุขจากอ้อมกอดธรรมชาติสัมผัสกับผืนป่าอันสวยงามของเมืองไทย อาทิ ป่าในกรุงป่าวังจันทร์ สวนสมุนไพรฯ และศูนย์ฯสิรินาถราชินีพร้อมรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  กล่าวว่า ช่วงเทศกาลแห่งความสุขในปีใหม่นี้ ปตท. ขอส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ปตท. ได้นำเอาประสบการณ์และองค์ความรู้จาการปลูกป่า 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาสร้างพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับคนกรุงเทพฯที่ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัด แต่อยากสัมผัสกับบรรยากาศการเที่ยวป่า และสูดอากาศบริสุทธิ์ปตท. ขอแนะนำ “โครงการป่าในกรุง” แหล่งเรียนรู้ป่านิเวศที่เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า รวมถึงจำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีตที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 250 ชนิด โดยสามารถชื่นชมทัศนียภาพของธรรมชาติสีเขียวบนทางเดินลอยฟ้าที่มีหลายระดับ และเชื่อมไปสู่หอคอยที่สามารถเดินขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อชมวิวแบบ 360 องศานอกจากจะได้เก็บภาพวิวอันสวยงามแล้ว ยังสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นบ่อยในเมืองกรุง เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2136- 6380

สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัด ปตท.ขอแนะนำ 3 สถานที่ ที่สามารถสัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ได้แก่1)“ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์”ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง นอกเหนือจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว ยังเป็นแหล่งสะสมพันธุ์ไม้ป่า พันธุ์ไม้หลากชนิดของเมืองไทย ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร098-283-1858 – 592) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถนนทางหลวงระยองสาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยองที่เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้น ภายใต้แนวคิด มิติการเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างสนุกสนาน เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 038-915213-5และ3)ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์ ชวนชื่นชมธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในระบบนิเวศป่าชายเลน ประกอบด้วย พื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ศึกษาเรียนรู้ และพื้นที่เชื่อมต่อกับวนอุทยานปราณบุรี พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชนคนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 032-632255

“อย่างไรก็ดี เพื่อให้คนไทยทุกครอบครัว ได้สนุกสนานไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้ก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมขับรถด้วยความไม่ประมาท และไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ รวมถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อให้ประชาชนมีพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการวางแผนจัดส่งและสำรองปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงแก่พี่น้องคนไทย” นางสาวดวงพร กล่าวเพิ่มเติม