โออาร์–สานพลัง–ก.ล.ต. ร่วมพัฒนาอาชีพผู้พิการไทย เป็นบาริสต้ามืออาชีพ ร้าน คาเฟ่ อเมซอนฟอร์ แช้นส์

93

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) พร้อมด้วย นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for Chance ) ในรูปแบบเพื่อสังคม” ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ก.ล.ต. จัดตั้งร้าน คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ณ อาคาร ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งจะเปิดให้บริการในไตรมาส 2 ของปี 2563เพื่อใช้เป็นสถานที่พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มผู้พิการให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า โออาร์ มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชน จึงได้ตระหนักถึงพลังของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ให้เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลกัน โดย โออาร์ ร่วมกับ บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดตั้ง  “โครงการ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์นำความสำเร็จของธุรกิจ คาเฟ่ อเมซอน ที่ปัจจุบันมีกว่า 3,000 สาขาใน 10 ประเทศทั่วโลก มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการจัดอบรมและพัฒนาให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นบาริสต้ามืออาชีพได้ตามมาตรฐานของคาเฟ่ อเมซอนโดยบาริสต้าส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานในร้าน คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ จะเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากผู้พิการทางร่างกาย และมักได้รับการจ้างงานที่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษา รวมทั้งขาดการพัฒนาทักษะความสามารถในสายอาชีพ ทั้งนี้ คาเฟ่ อเมซอนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยนำนวัตกรรมเครื่องบดกาแฟดิจิทัลแบบใหม่(Hybrid Machine) มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานให้กับผู้พิการนอกจากนี้ ยังนำเครื่องชำระเงินระบบ 2 หน้าจอ (Duo Screen POS) มาใช้เพื่อลดความผิดพลาดของการสั่งซื้อสินค้าเนื่องจากลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการของตนเองได้ทันที รวมถึงการออกแบบการดำเนินงานภายในร้านให้สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้พิการ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและสื่อสารกับลูกค้า

ปัจจุบัน มีร้าน คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ เปิดให้บริการแล้ว จำนวน 6 สาขา ในกรุงเทพฯจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดชลบุรี ได้แก่ สาขาหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ สาขาสนามลู่ปั่นจักรยาน เจริญสุขมงคลจิตสุวรรณภูมิ สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และสาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง โดย โออาร์ ยังมีแผนการขยายสาขาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานสร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการไทยนางสาวจิราพร กล่าวเพิ่มเติม