แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2019

11

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร (ที่ 3จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศการแข่งขันแม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2019 ระดับประเทศ ประเภท Asian Cullinary Professional Chef challenge ภายในงาน “แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่ 14” ซึ่งเป็นการแข่งขันปรุงอาหารที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลก หรือ World Association of Chefs Societies(WACS)และมีประเทศในอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันอีก 6 ประเทศ โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันรุ่นมืออาชีพ ได้แก่ นายธีระภพ เกศวพิทักษณ์(ที่ 4จากซ้าย) และนางสาวแสงเทียน สิงห์แก้ว (ที่ 5 จากซ้าย) จากสมาคมเชฟเมืองพัทยาและบุญธิดา ฟาร์ม สาหร่าย ทีมจากประเทศไทย ขณะที่ทีมจากกัมพูชา และสิงคโปร์ ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ ส่วนการแข่งขัน Asian CullinaryJunior Chef challenge ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ชื่นตา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเหรียญรางวัล และเงินรางวัล รวมถึงได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในงานFood and Hotel Asia (FHA) 2020 ที่ประเทศสิงคโปร์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี