ไทยสมายล์ พร้อมเสิร์ฟกาแฟไทย คาเฟ่ อเมซอน นำร่องบนเที่ยวบินภายในประเทศแล้ววันนี้

31

สายการบินไทยสมายล์ ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้โดยสารพร้อมให้บริการกาแฟคั่วสดบดอาราบิก้าของคาเฟ่อเมซอน (Café Amazon)แก่ผู้โดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศ 10 เส้นทาง ซึ่งเป็นไปตามแผนด้านสนับสนุนผลผลิตการเกษตรของไทย โดยร่วมมือกับ พีทีที โออาร์ นำเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจากมูลนิธิโครงการหลวงช่วยส่งเสริมการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนโดยชุมชนเอง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ไทยสมายล์ยังเลือกเสริ์ฟบนแก้วที่ผลิตจากชานอ้อย ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติลดการใช้พลาสติก สร้างความตระหนัก รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความแตกต่างเล็กๆ เพื่อร่วมกันสร้างรอยยิ้มในทุกๆ เที่ยวบิน

โดยไทยสมายล์ พร้อมให้บริการกาแฟไทย คาเฟ่อเมซอน เฉพาะเส้นทางบินในประเทศเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/THAISmileAirways