แม็คโครปักธงศูนย์กลางธุรกิจโฮเรก้าในอาเซียน เปิดงานใหญ่แห่งปี “แม็คโคร โฮเรก้า ครั้งที่ 14”

20

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร(ที่ 3 จากขวา) เปิดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่ 14” ภายใต้แนวคิด ‘The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน’ ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแบบครบวงจร และศูนย์กลางธุรกิจโฮเรก้าในอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)(ขวาสุด) เข้าร่วมงาน ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย
  2. นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์ ผอ.กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
  3. นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  4. นางสาวธีราพร ธีรทีป ประธานคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14” หรือ แม็คโคร โฮเรก้า ครั้งที่ 14”
  5. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
  6. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
  7. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน
  8. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)