ไทยสมายล์จัดกิจกรรมแสวงบุญพร้อมเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ-พาราณสี

26

สายการบินไทยสมายล์เดินหน้าขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ-พาราณสี (BKK-VNS) ตอกย้ำสายการบินฟูลเซอร์วิสชั้นนำในภูมิภาค ด้วยมาตรฐานการบินและบริการยอดเยี่ยมระดับโลก โดยมีคุณชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยสมายล์ร่วมต้อนรับคณะเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากกรุงเทพฯ สู่พาราณสี พร้อมด้วย นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม และนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ