แม็คโครเปิดสาขาใหม่ “สัตหีบ”รับเศรษฐกิจพื้นที่อีอีซีโตแรง ชูแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพปลอดภัย เพิ่มโอกาสทำกำไรให้ผู้ประกอบการ

15

แม็คโคร บุกขยายสาขาในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซีเปิดแม็คโครสาขาที่ 132 “สาขาสัตหีบ”รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว ชูจุดแข็งคลังวัตถุดิบดี อาหารสด คุณภาพปลอดภัยในราคาขายส่งกว่า 9,500 รายการ ตอบทุกความต้องการผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจจัดเลี้ยง และโชห่วย

นางสุชาดา อิทธิจารุกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครเปิดเผยว่าแม็คโครเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระบบสมาชิกในราคาขายส่งแบบครบวงจร มีสมาชิกในระบบกว่า 3 ล้านราย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดภัย ไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น แม็คโครจึงเดินหน้าขยายสาขาในจังหวัดที่มีศักยภาพ เพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าสมาชิกและลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่นเดียวกับการเปิดแม็คโคร ส