เทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ ร่วมส่งความสุขด้วยกระเช้าของขวัญจากชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คาดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท

70

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ หรือของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ช่วยซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2563 ของผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง , ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , ดอยคำ และผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ทรงคุณค่า ถูกใจทั้งผู้ซื้อ และผู้รับกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในชนบท ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งการให้ของขวัญปีใหม่ ก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อแสดงความปรารถนาดีต่อผู้ที่เคารพรัก

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยปัจจุบัน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 87,468 ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 185,963 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนหลากหลายรายการ ที่สามารถเป็นของขวัญปีใหม่ ในรูปแบบของขวัญ ของที่ระลึก เช่น ไชโป๊ว แม่กิมฮวย จังหวัดราชบุรี ชาใบหม่อนออแกร์นิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ จังหวัดกาญจนบุรี ผักอบแห้ง ไพรทิพย์ จังหวัดนครปฐม น้ำว่านหางจระเข้ กลุ่มแปรรูปทางการเกษตรสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าวสังข์หยด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง กาแฟอารมณ์ดี จังหวัดชัยภูมิ และลูกเดือยอบกรอบ ฟันฟิน จังหวัดพิจิตร ข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี และยโสธร ถั่วลายเสือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถั่วทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กระยาสารท จังหวัดสระบุรี หรือผ้าไทยฝีมือดีมากมายหลายจังหวัดนอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง ที่เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยภูเขาที่เป็นคนยากไร้ให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมูลนิธิโครงการหลวงก็มีหลากหลายเข่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ ถั่วและธัญพืช ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวง และดอยคำ และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้น โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในชนบท ให้มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท โดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้ได้มีงานทำ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิ ได้แก่ งานผ้า งานไม้ งานจักสาน งานเซรามิก ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง และเบ็ดเตล็ด อาทิ สมุดบันทึก กล่องผ้าไหม

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนนี้ นอกจากจะได้ของขวัญ ของที่ระลึกจากภูมิปัญญา และฝีมือของคนไทยในราคายุติธรรมแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตวัตถุดิบ สมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้แรงแรงงาน ภาคการขนส่ง ทำให้พี่น้องประชาชนในชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนคาดว่า จะมีเงินสะพัดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกว่า 1,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่สนใจของขวัญ ของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถเข้าดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.cdd.go.th  สำหรับผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง สามารถเลือกซื้อได้จากร้านดอยคำทุกสาขา และสำหรับผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สามารถดูรายละเอียดได้ใน www.silapacheep.ohm.go.th และในระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2562 นี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน OTOP City 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานใหญ่ปลายปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เทศกาลของขวัญปีใหม่ ของฝากถูกใจ ผลิตภัณฑ์ทั่วไทย รวมไว้ ใน OTOP City ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้เลือกซื้ออย่างจุใจ นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับหลากหลายศิลปิน OTOP ของมีค่า ผ้างดงาม อาหารชวนชิม และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมอุดหนุนสินค้าจากฝีมือคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

มาร่วมเป็นหนึ่งในการส่งมอบความสุขส่งท้ายปีด้วยชุดผลิตภัณฑ์ชุมชน ฝีมือคนไทย นอกจากจะส่งความสุขให้คนที่คุณรักแล้ว คุณยังเป็นผู้ส่งมอบความสุขครั้งนี้ไปยังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนชาวบ้านในโครงการหลวง ได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย