ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย”และ“อุ่นใจไซเบอร์” โดยAIS คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Adman Awards 2019

91

8 พฤศจิกายน 2562: เอไอเอส คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากเวที Adman Awards 2019 ด้วยผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย” และ “อุ่นใจไซเบอร์” ตอกย้ำเจตนารมณ์การเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมในโลกดิจิทัลโดยได้ผู้กำกับมากฝีมือ “ต่อ-ธนญชัยศรศรีวิชัย” มาร่วมสร้างภาพยนตร์โฆษณาที่เป็นปรากฏการณ์ให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันสร้างเครือข่ายในการปกป้องบุตรหลานให้รอดพ้นจากภัยบนโลกไซเบอร์

  • Silver Awards 1 รางวัล – ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย
  • Gold Awards 1 รางวัล – อุ่นใจไซเบอร์

รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล ในหมวด Film สาขา Corporate Social Responsibility / Corporate Image

สำหรับผลงาน “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย” นั้นเอไอเอสนำเสนอแนวความคิดผ่านการเล่าเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การว่าร้าย ตำหนิ หรือรังแกผู้อื่นผ่านสังคมออนไลน์เป็นต้น ผลงานชิ้นดังกล่าวถือเป็นการผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างล้นหลาม มียอดผู้เข้าชมจากแพลตฟอร์ม Youtube มากกว่า 27 ล้านวิว

ในส่วนของผลงาน “อุ่นใจไซเบอร์” นั้นเอไอเอส ต้องการผลักดันการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ปลูกจิตสำนึก รวมถึงสร้างเครื่องมือคัดกรองออนไลน์คอนเทนท์ที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นในสองด้านคือ มุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางดิจิทัล (Educator) ด้วยชุดการเรียนรู้ความฉลาดทางดิจิทัล DQ และ ป้องกัน (Protector) ความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยเครื่องมือ AIS Secure Net  รวมถึง Family Link ที่ร่วมมือกับ Googleโดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน 3 ตัวละครหลักที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับไซเบอร์ 3 ประเภทยอดนิยมของคนไทยได้แก่ เด็กติดเกม, เด็กติดมือถือ และเด็กที่โดนรังแกผ่านทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) โดยชี้ให้เห็นว่าหากผู้ปกครองเข้าใจประกอบกับใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจะช่วยปกป้องบุตรหลานจากโลกไซเบอร์ได้ ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างดียิ่ง มียอดผู้เข้าชมจากแพลตฟอร์ม Youtube รวมกว่า 19 ล้านวิว

โดยนางศิวลี  บูรณสงครามหัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์เอไอเอสพร้อมด้วยทีมงาน ร่วมรับมอบรางวัลระดับ Silver และ Gold  จาก Adman Awards 2019 ซึ่งมี นายตรง ตันติเวชกุล Chief Creative Officer –VMLY&R Thailand เป็นตัวแทนมอบให้