อลิอันซ์ อยุธยา รับใบรับรองให้เป็นสมาชิกของ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

30

อลิอันซ์ อยุธยาโดยไบรอัน สมิธ(ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล อิศรา  ชูวิศิษฐ์(ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์  กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’ Private Sector Collective Action  Coalition against Corruption หรือ CAC)ในปีต่ออายุ ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม  โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับ อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการจัดให้มีนโยบายการปฏิบัติอย่างละเอียด ชัดเจน รวมถึงมีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วย