บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี 2019

53

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์(ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประทานโล่เกียรติยศ ให้กับนายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี 2019 และร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้ารับรางวัลของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562