กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้าสามรางวัลใหญ่จากเวทีระดับภูมิภาค

35

วันที่ 15ตุลาคม 2562 : “รางวัลดีเด่น” – นายอธิศ รุจิรวัฒน์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ ดร.ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ(ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิรูปธุรกิจกรุงศรี คอนซูมเมอร์  เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลรับ3 รางวัลใหญ่ จากเวที Global Retail Banking Innovation Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Digital Banker ที่ประเทศสิงคโปร์ จากความสำเร็จของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทบัตรเครดิตดีเด่นแห่งปีต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 (Credit Card of the Year – Winner)และความสำเร็จของโครงการ Robotic Process Automation (RPA) ซึ่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นำมาใช้บริหารกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งองค์กร จนได้รับรางวัลโครงการนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Excellence in Digital Innovation – Highly Acclaimed) และ รางวัลบริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติยอดเยี่ยม (Best Automated Advisory Service – Highly Acclaimed) ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า